Kalendarium

Środa, 2020-12-02

Imieniny: Balbiny, Ksawerego

Statystyki

 • Odwiedziło nas: 252983
 • Do końca roku: 29 dni
 • Do wakacji: 205 dni
Jesteś tutaj: Start / O placówce

O placówce

Wizja placówki

Każde dziecko jest dla nas ważne!

         Wciąż dbamy i dokładamy wiele starań, aby nasze przedszkole było przyjazne dzieciom, rodzicom i środowisku. Zrobimy wszystko, żeby każdy nasz wychowanek czuł się dobrze i bezpiecznie. Wszystkie dzieci traktujemy w sposób indywidualny
i podmiotowy.  Pomagamy im poznać swoje możliwości i tworzymy odpowiednie warunki  rozwoju. Uczymy być samodzielnymi, twórczymi i otwartymi na nowe doświadczenia. Jest to gwarancją sukcesu na starcie w dorosłość.

Charakterystyka przedszkola

         Miejskie Przedszkole nr 1 w Oławie jest integralną częścią Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oławie wraz ze Szkołą Podstawową nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego. Siedzibą Zespołu Szkolno-Przedszkolnego jest kompleks budynków przy ul. Jarosława Iwaszkiewicz 11. Placówka zlokalizowana jest w centrum dużego osiedla mieszkaniowego. Wokół placówki znajdują się ogrodzone tereny zielone, boiska szkolne, boisko „Orlik” oraz place zabaw wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Dzieci uczęszczające do przedszkola zamieszkują głównie jego okolice. Organem prowadzącym jest Gmina Miasta Oława. Nadzór pedagogiczny nad Zespołem sprawuje Kuratorium Oświaty we Wrocławiu. Dyrektorem Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Oławie jest mgr Barbara Jarocka. Nad sprawnym funkcjonowaniem Miejskiego Przedszkola nr 1 czuwa wicedyrektor Zespołu mgr Barbara Orzechowska.

         Przedszkole czynne jest codziennie w godzinach: od 6.00 do 17.00 ( 11 godzin). Prowadzi nieodpłatną działalność wychowawczo-dydaktyczną w zakresie wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie ( od 8.00 do 13. 00 – realizacja podstawy programowej), pozostały czas jest odpłatny i wynosi 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę (wysokość opłaty regulują odrębne przepisy). Dzieci w ciągu dnia spożywają  trzy posiłki korzystając z wyznaczonej i specjalnie wyposażonej dla młodszych dzieci stołówki szkolnej.

         Procesem opieki, wychowania i kształcenia objętych jest 190 dzieci w wieku od 3 do 5 lat, podzielonych na 8 oddziałów: 2 grupy dzieci 3-letnich, 1 grupa dzieci 3-4 letnich, 2 grupy dzieci 4-letnich i 3 grupy dzieci 5-letnich.

         Obecnie  przedszkole zatrudnia 24 pracowników: 16 nauczycielek ( w tym wicedyrektor i logopeda) i 8 osób personelu pomocniczego. Wszystkie nauczycielki posiadają wykształcenie kierunkowe, zgodne z rodzajem wykonywanych zajęć i legitymują się stopniem magistra. Wśród pracujących 6 nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, 2 osoby mianowanego, 7 osób kontraktowego. W trakcie robienia awansu zawodowego jest 7 nauczycielek. Cały personel pedagogiczny uczestniczy  w ustawicznym doskonaleniu zawodowym, korzystając z różnorodnych jego form.

 

Baza przedszkola

 •  6 sal dydaktycznych bogato wyposażonych w zestawy pomocy dydaktycznych, gry, ciekawe plansze, piękne zabawki, kolorowe klocki, podręczne biblioteczki oraz bajkowe meble dostosowane do wzrostu dzieci;
 • Szatnie dla każdej grupy na terenie przedszkola;
 • Mała sala do zajęć logopedycznych oraz pracy indywidualnej;
 • Ogólniedostępna Przedszkolna Biblioteka;
 • Centrum Dydaktyczne bogato wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne;
 • Ogród przedszkolny wyposażony w przyrządy do ćwiczeń i zabaw na świeżym powietrzu;
 •  Sala gimnastyczna;
 • Pokój nauczycielski wyposażony w kserokopiarkę, laptopa oraz drukarkę;
 • Pomieszczenie socjalne dla personelu pomocniczego.

Przedszkole jest bajeczne i kolorowe. W salach zorganizowane są kąciki tematyczne: czytelniczy, przyrodniczy, kuchenny, sklep, teatrzyk kukiełkowy. Organizowane są również kąciki okazjonalne: poczta, apteka, kącik obserwacji przyrodniczych. W roku szkolnym 2014/2015 dzieci dostały możliwość korzystania z tablicy interaktywnej. Nasza placówka ma dobrą opinię w środowisku lokalnym. Dobra baza, estetyka pomieszczeń przedszkolnych oraz skuteczna promocja wychowania przedszkolnego dopełnia działania wychowawczo-dydaktyczne i wpływa na wysoką ocenę.

 

Dotychczasowe osiągnięcia

 • bardzo dobrze wykwalifikowana kadra pedagogiczna;
 • czas pracy przedszkola dostosowany do potrzeb rodziców ( od 6.00 do 17.00);
 • szeroka oferta niepłatnych zajęć dodatkowych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia dzieci: muzyczne, plastyczne, teatralne, integracyjne, orgiami, matematyczne, taneczne;
 • opracowanie i realizacja programów i projektów własnych nauczycielek przedszkola: „Mali przyjaciele przyrody”, „Bezpieczny przedszkolak”, „Mały czytelnik”, „Wesoła wiewiórka – koleżanka Oli i Jurka”, „Dni przyjaźni z książką-od autora do czytelnika”, „Małe podróże po Europie”, „Wesołe zabawy z rodzicami”, „Nasz bohater”, „Domowi ulubieńcy”;
 • przeprowadzanie badań przesiewowych pod kątem wad wymowy z udziałem specjalisty logopedy;
 • zajęcia terapeutyczne;
 • comiesięczne konsultacje dla rodziców;
 • opracowanie i realizacja programów adaptacyjnych dla dzieci nowoprzyjętych oraz dzieci 5-letnich;
 • wysoki poziom organizowanych imprez okolicznościowych a także zajęć otwartych dla rodziców;
 • bardzo dobrze funkcjonująca „Biblioteka Przedszkolna”;
 • pedagogiczne wsparcie rodziców – prowadzenie „Kącika porad i rozwiązywania trudnych zagadnień pedagogicznych”;
 • udział  w konkursach zewnętrznych;
 • aktywny udział w imprezach międzyprzedszkolnych;
 • bardzo wysoki poziom organizacji przeglądów i konkursów międzyprzedszkolnych: „Przegląd interpretacji poezji dziecięcej”, „Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie”, konkurs ekologiczny „Podróż po Ekolandii”;
 • udział w akcjach charytatywnych na terenie miasta;
 • udział w akcjach ogólnopolskich: „Góra grosza”, „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”;
 • realizacja licznych projektów i programów ogólnopolskich: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dodaj język polski do ulubionych”,„Kubusiowi przyjaciele natury”;
 • promowanie zdrowego stylu życia, aktywny udział i realizacja celów ogólnopolskich programów i projektów dotyczących tego zagadnienia: „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Akademia Aquafresh”;
 • aktywna współpraca z partnerami przedszkola m. in. z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, Miejską Biblioteką;
 • współpraca i wymiana doświadczeń z placówkami przedszkolnymi w mieście;
 • współpraca z nauczycielami kształcenia wczesnoszkolnego oraz wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8
  w Oławie;
 • organizacja wycieczek i spotkań z przedstawicielami różnych zawodów;
 • bardzo dobra współpraca z rodzicami, angażowanie ich w prace na rzecz przedszkola;
 • integracja środowiska rodzinnego i przedszkola poprzez wspólną organizację i udział w teatrzykach, projektach, zajęciach otwartych oraz kiermaszach i festynach.

 

Promocja placówki

 • prezentowanie życzliwej postawy wobec petentów placówki przez wszystkich pracowników przedszkola;
 • dbałość o estetykę wnętrz przedszkola;
 • prowadzenie i prezentacja kroniki przedszkola;
 • organizacja uroczystości i imprez międzyprzedszkolnych oraz zajęć otwartych;
 • prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach;
 • dbałość wszystkich pracowników placówki o dobrą opinię przedszkola w środowisku lokalnym;
 • uaktualnianie strony internetowej;
 • stworzenie folderu promującego przedszkole i wychowanie przedszkolne;
 • zabieganie o notatki prasowe dotyczące istotnych wydarzeń z życia przedszkola;
 • udział w akcjach charytatywnych na rzecz środowiska lokalnego.