Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego

Strona główna

Witamy na stronie Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1
w Oławie

*************

Gmina Miasto Oława realizuje projekt dofinansowany z funduszy europejskich pn. „Wyposażenie pracowni szkół podstawowych i gimnazjów w Oławie”.Realizacja projektu ma na celu poprawę jakości warunków nauczania szkół podstawowych oraz gimnazjów w Oławie, a także zapewnienie rozwoju infrastruktury szkół w zakresie naukprzyrodniczych, matematycznych, cyfrowych oraz specjalistycznych.  >>> pobierz pozostałe informacje

 

Dzisiaj na tablicy

KOMUNIKATY DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1  W OŁAWIE 
Informujemy, że opłaty za obiady (klasy 1-3 i oddziały przedszkolne) za miesiąc  kwiecień zostają wstrzymane do czasu powrotu dzieci do placówki.

Lista zakupionych książek

Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8  w Oławie podczas organizacji zajęć w okresie stanu epidemii wywołanego zakażeniem wirusem SARS-CoV-2

Procedura dotyczy uczniów klas I-III oraz dzieci uczęszczających do oddziałów wychowania przedszkolnego i została zaktualizowana na podstawie wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Edukacji i Nauki, Ministra Zdrowia
z dnia 26.04.2021 r.  z uwzględnieniem warunków organizacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Oławie (obowiązuje od 4.05.2021 r.)   


pobierz Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych <<<
pobierz Wewnętrzne procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr 8 <<<

Plakat rekrutacyjny- Szkoła muzyczna

 

Aktualności