Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego

Ubezpieczenie - oferty

Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 w Oławie i dzieci uczęszczających do oddziałów wychowania przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 8 w Oławie indywidualnie podejmują decyzje związane z ubezpieczeniem dzieci. Na stronie internetowej szkoły zostały umieszczone propozycje ubezpieczenia przesłane na adres mailowy szkoły.

POL Brokers Sp.z o.o.