Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego

Świetlica

ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie na rok szkolny 2020/2021

pobierz >>>

 
Kartę zgłoszenia należy wypełnić i odesłać skan najpóźniej do 26 czerwca br. na adres: karolina.kolus@sp8-olawa.pl
Wypełnioną kartę można również wrzucić do skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu głównym do szkoły.

Artykuły