Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców

Rada Rodziców w Szkole Podstawowej nr 8

Kamila Bartoszek - przewodnicząca

 

Konto Rady Rodziców

 

51 9585 0007 0010 0014 8412 0001