Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego

Dyrekcja

Dyrektor

Barbara Jarocka

Zastępca dyrektora

Brygida Baranowska

Zastępca dyrektora

Barbara Orzechowska

Zastępca dyrektora

Małgorzata Piszczyńska