Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Oławie

55-200 Oława ul. Iwaszkiewicza 11

Przedszkole Miejskie nr 1
Szkoła Podstawowa nr 8