Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego

Sekretariat

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 1

Szkoła Podstawowa nr 8 
im. gen. Karola Rolow Miałowskiego w Oławie
Przedszkole Miejskie nr 1 w Oławie 
telefon i fax (71)303- 80- 14

e-mail: szp8@poczta.onet.pl

 

Artykuły