Szkoła Podstawowa nr 8 im. gen. Karola Rolow Miałowskiego

Opieka zdrowotna

Opieka zdrowotna w Szkole Podstawowej nr 8 im. gen Karola Rolow Miałowskiego Oławie.

 

                Zgodnie z ustawą z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami  (Dz. U. 2019 poz. 1078) opieka zdrowotna w  Szkole Podstawowej nr 8 obejmuje profilaktyczną opiekę zdrowotną, promocję  zdrowia oraz opiekę stomatologiczną.

                W Szkole Podstawowej nr 8 profilaktyczną opiekę zdrowotną w sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania natomiast opiekę stomatologiczną lekarz dentysta. Gabinet pielęgniarki środowiska nauczania i wychowana oraz gabinet stomatologiczny znajdują się na terenie placówki  w budynku B na II piętrze.

                Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie, o którym mowa w art. 9 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami  jest sprawowania w przypadku braku sprzeciwu rodziców.  Sprzeciw rodziców dotyczący działań profilaktycznych winien być sformułowany w formie pisemnej i złożony odpowiednio w gabinecie higienistki szkolnej i   gabinecie stomatologicznym.

                Opieka stomatologiczna w zakresie którym mowa w art.9 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami   wymaga pisemnej zgody rodziców, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art.9 ust.2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Zgodę taką wyraża  rodzic przez udzieleniem świadczenia  zdrowotnego. Zgodę na świadczenie zdrowotne udzielone w gabinecie stomatologicznym wyrażone jest przez rodziców w formie pisemnej i złożone w gabinecie stomatologicznym.

                Zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej przez  pielęgniarkę środowiska nauczania  i wychowania  oraz lekarza stomatologa znajduje się na stronie Szkoły Podstawowej nr 8 w zakładce Służba zdrowia.

                Sprawowanie opieki nad uczniami  przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi  wymaga pisemnej zgody rodziców, którą należy złożyć gabinecie higienistki szkolnej.

Podstawa prawna

1) Ustawa  z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami  (Dz. U. 2019 poz. 1078)

2) Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. oprawach pacjenta  i  Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. 2009 Nr 52 poz. 417)

 

Artykuły

 • Pielęgniarka

  GABINET PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ I POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ

  Czynny  od godz 7:30 do godz. 15:00 w dniach:

  • poniedziałek
  • wtorek (II, IV i V w miesiacu)
  • środa
  • piątek

  Pielęgniarka dyplomowana - Irena Orleańska

  telefon wewnętrzny: 40

  Czytaj Więcej o: Pielęgniarka